Tin tức

Tuyển dụng

Danh mục

Trưởng phòng Marketing. [Lương từ 20 trở lên] – ĐI LÀM NGAY

Nhân viên livestream. [LƯƠNG HẤP DẪN] & [HOA HỒNG lên đến 30%] - ĐI LÀM NGAY

Trợ lý TỔNG GIÁM ĐỐC. [Lương từ 20 triệu trở lên] - ĐI LÀM NGAY

KẾ TOÁN TRƯỞNG. [Lương từ 20 triệu trở lên] - ĐI LÀM NGAY

Chuyên viên THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Graphic designer). [Lương từ 15 triệu trở lên] & [% hoa hồng từ hiệu quả] - ĐI LÀM NGAY

QUAY PHIM & BIÊN TẬP. [Lương từ 20 triệu trở lên] - ĐI LÀM NGAY

CỘNG TÁC VIÊN BÁN HÀNG, SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU ÚC [LƯƠNG 12 TRIỆU] ĐI LÀM NGAY

TRÌNH DƯỢC VIÊN [SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU ÚC] - LƯƠNG 15 TRIỆU KHỞI ĐIỂM - ĐI LÀM NGAY