ĐIỀU KHOẢN, PHÁP LÝ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT WORLDCARE.VN

I. Nguyên tắc chung

WorldCareVN là dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, hoạt động theo mô hình on demand healthcare lấy telemedicine là kim chỉ nam, bằng việc kết nối các nguồn lực và công nghệ để cung cấp các dịch vụ y tế nhằm đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe từ xa của người dân Việt Nam. Việc kết hợp công nghệ với các dịch vụ lâm sàng thực tế, WorldCareVN tạo ra website giúp cho cộng đồng dân cư; bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu cũng có thể dễ dàng đặt cuộc hẹn khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe hoặc truy cập hồ sơ y tế của mình để quản lý và theo dõi. Công nghệ làm cho các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn, tiện lợi và kinh tế. Các ứng dụng chăm sóc sức khỏe số mặc dù không thể thay thế bác sĩ, nhưng chúng đang sự thực cố gắng tăng cường mối quan hệ chặt chẽ vốn có giữa nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý) với bệnh nhân và thân nhân. Công việc chăm sóc vẫn cần đầy đủ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý để đảm bảo cho bệnh nhân những sự kiểm tra kỹ lưỡng nhất, nhận được sự tư vấn đúng đắn nhất để tạo được niềm tin từ cộng đồng.

Ý tưởng của mô hình kết hợp bốn thành tố “Giáo dục Y tế – Kết nối nguồn lực - Công nghệ số - An sinh xã hội” nhằm khép kín chuỗi chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên một nền tảng ứng dụng công nghệ.

Với một xã hội hiện đại, sức khỏe và làm đẹp luôn gắn liền với nhau. Mong muốn hướng tới một xã hội tiện ích hơn, website worldcare.vn giúp việc kết nối các chuyên gia, nhân viên làm đẹp và khách hàng trở nên dễ dàng. Khách hàng dễ dàng, thuận tiện và đơn giản khi sử dụng dịch vụ làm đẹp tại nhà thông qua website worldcare.vn.

WorldCareVN luôn mong muốn mang lại các sản phẩm, dịch vụ có giá trị và chất lượng cao nhất tới khách hàng với hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp hoàn hảo; tuân theo những chuẩn mực cao nhất về đạo đức trong kinh doanh, trách nhiệm xã hội và luôn lấy khách hàng trọng tâm để phục vụ tốt nhất, nền tảng trọng chữ Tín làm đầu, WorldCareVN tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và tuân theo các nguyên tắc đạo đức cả trong công việc lẫn trong cuộc sống riêng. Chúng tôi cam kết duy trì sự tín nhiệm của khách hàng, đối tác và các cổ đông dựa trên việc tuân thủ đúng các nguyên tắc đã đặt ra.

WorldCareVN tự định nghĩa chính mình, đối tác và khách hàng trên web như sau: worldcare.vn – website cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp Trực Tuyến, Gọi tắt: “WorldCareVN” là một nền tảng công nghệ WorldCareVN; Theo luật pháp hiện hành Đồng nghĩa hoạt động theo phạm vi Sàn giao dịch thương mại điện tử; Đối tác của WorldCareVN là những chủ thể (pháp nhân hoặc thể nhân) sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT WorldCareVN nhằm thực hiện chăm sóc sức khỏe hoặc chăm sóc sắp đẹp cho khách hàng (người dùng); Người dùng là khách hàng đã mở tài khoản trên worldcare.vn nhằm thỏa mãn nhu cầu của chính mình và người thân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc chăm sóc sắc đẹp.

Bản quy chế này áp dụng cho WorldCareVN, Nhà thực hiện dịch vụ, Nhà bán hàngthành viên đăng ký tài khoản trên worldcare.vn. (WorldCareVN gọi chung là “Nhà thực hiện dịch vụ” bao gồm: đối tác thể nhân (bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh) và (chuyên gia, thợ làm đẹp) và “Nhà bán hàng”bao gồm: đối tác pháp nhân (, phòng khám). Qua đó, “Nhà thực hiện dịch vụ” và “Nhà bán hàng” sẽ thông qua website worldcare.vn tạo lập sẽ thực hiện các công việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ về dược phẩm, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp).

Khi bạn đăng ký là thành viên tại website worldcare.vn, thành viên hiểu rằng:

- Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

- Thành viên phải bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát việc sử dụng các tài khoản của mình, thành viên hiểu và đồng ý rằng thành viên chịu trách nhiệm mọi thông tin cá nhân có liên quan kể cả việc sử dụng tài khoản của mình, và thành viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất cứ ai được thành viên cho phép truy cập vào nó.

- Thành viên đại diện cho rằng bạn có quyền cung cấp bất kỳ và tất cả các thông tin thành viên gửi đến trang web, thông tin về bản thân, và rằng tất cả các thông tin như vậy là chính xác, đúng sự thật và đầy đủ.

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên khi tham gia tại website worldcare.vnphải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với pháp luật hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế của WorldCareVN.

II. Quy định chung

Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại website worldcare.vn, phải luôn tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp không trái với qui định của pháp luật.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên website worldcare.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động giao dịch qua website worldcare.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên hoạt động trên website worldcare.vn. 

Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào website worldcare.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế này của WorldCareVN.

Tất cả các khách hàng khi đăng ký tài khoản trên website worldcare.vn đều miễn phí đăng ký.

2.1. Tài khoản

  • Tạo tài khoản. Để sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản trên website worldcare.vn và cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân được mô tả trong biểu mẫu đăng ký. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) tất cả thông tin đăng ký bắt buộc bạn gửi là trung thực và chính xác; (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó. Bạn đồng ý không tạo tài khoản thay mặt cho người khác ngoài chính mình. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không duy trì nhiều hơn một tài khoản tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Dịch vụ. WorldCareVN có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các quy định hiện hành được quy định bởi luật pháp Việt Nam hoặc có những hành vi không đúng với chuẩn mực đạo đức. Bạn đồng ý không tạo tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ của WorldCareVN nếu bạn đã bị WorldCareVN xóa trước đó.
  • Trách nhiệm tài khoản. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập Tài khoản của bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép nào đối với Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. WorldCareVN không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các yêu cầu trên.

2.2. Tín dụng giới thiệu

WorldCareVN cung cấp các khoản tín dụng để giới thiệu người dùng mới. WorldCareVN sẽ quy đổi tín dụng giới thiệu bằng điểm thưởng, bạn có thể dùng điểm thưởng này để có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên website worldcare.vn. Để đủ điều kiện nhận tín dụng giới thiệu, bạn phải giới thiệu một người dùng mới thiết lập tài khoản WorldCareVN và đặt lịch hẹn với Nhà thực hiện dịch vụ trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày đăng ký tài khoản. Xin lưu ý rằng các khoản tín dụng giới thiệu chỉ được cấp cho những người dùng mới được giới thiệu đến WorldCareVN. Tín dụng không có sẵn để giới thiệu những người dùng trước đây của Dịch vụ WorldCareVN. Bạn chỉ có thể kiếm được một phần thưởng giới thiệu cho mỗi người dùng mới được giới thiệu và bạn không thể kiếm được tín dụng giới thiệu bằng cách tự giới thiệu. WorldCareVN có quyền thu hồi hoặc hủy bỏ các khoản tín dụng bất cứ lúc nào, bất kỳ lý do gì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với WorldCareVN.

2.3. Mã khuyến mại

Theo quyết định riêng của mình, WorldCareVN có thể tạo mã khuyến mại có thể được đổi thành tín dụng (điểm thưởng) trong Tài khoản của bạn hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác liên quan đến Dịch vụ, tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà WorldCareVN thiết lập trên cơ sở mỗi mã khuyến mại (“ Mã khuyến mại”). Trừ khi được nêu rõ ràng trong các điều khoản bổ sung mà WorldCareVN thiết lập cho một Mã khuyến mại cụ thể, Mã khuyến mại chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi người, nhiều Mã khuyến mại không thể được sử dụng trong một giao dịch hoặc cuộc hẹn và mỗi lợi ích Mã khuyến mại chỉ có thể được đổi một lần cho mỗi tài khoản. Chỉ những Mã khuyến mãi được gửi cho bạn thông qua các kênh truyền thông chính thức của WorldCareVN mới hợp lệ. Bạn đồng ý thêm: (i) chỉ sử dụng Mã khuyến mại cho mục đích đã định và theo cách hợp pháp; (ii) bạn sẽ không thay đổi, sao chép, bán, chuyển nhượng hoặc phân phối lại Mã khuyến mại theo bất kỳ cách nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách đăng Mã khuyến mại lên một trang website hoặc diễn đàn công khai khác), trừ khi được WorldCareVN cho phép rõ ràng; (iii) Mã Khuyến mãi có thể bị WorldCareVN vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với WorldCareVN; (iv) Mã khuyến mại chỉ có thể được sử dụng theo Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản bổ sung cụ thể nào mà WorldCareVN thiết lập cho Mã khuyến mại; (v) Mã khuyến mãi không có giá trị tiền mặt; và (vi) Mã khuyến mại có thể hết hạn trước khi bạn sử dụng.

2.4. Bảo lưu quyền.

WorldCareVN có quyền giữ lại hoặc khấu trừ các khoản tín dụng (điểm hoặc điểm thưởng) hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác có được thông qua việc sử dụng Mã khuyến mại của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trong trường hợp chúng tôi theo quyết định riêng của mình rằng việc sử dụng hoặc đổi Mã khuyến mại được đề cập hoặc cung cấp của bất kỳ khoản tín dụng giới thiệu nào là do nhầm lẫn, gian lận, bất hợp pháp hoặc vi phạm các điều khoản của Mã khuyến mại hiện hành hoặc các điều khoản của Thỏa thuận này. Sau khi bạn đã đổi Mã khuyến mại hoặc sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào trong Tài khoản của mình, sẽ không có điều chỉnh giá trị khuyến mại hoặc tín dụng nào khác sẽ được cấp vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, sự không hài lòng với Dịch vụ.

2.5. Trách nhiệm của bạn (người sử dụng dịch vụ).

Với tư cách là người nhận các dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp tại nhà do Nhà thực hiện dịch vụ cung cấp trên website worldcare.vn, bạn đồng ý chịu một số trách nhiệm nhất định. Khi bạn đặt lịch hẹn, bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ quy tắc hoặc yêu cầu nào của WorldCareVN cho dịch vụ đã đặt và bạn được biết, bao gồm như một phần của bất kỳ email hay tin nhắn văn bản xác nhận nào (" Yêu cầu "). 

Cho dù có Yêu cầu hay không, bạn đồng ý: (a) trong nhà của bạn (hoặc không gian khác nơi các Nhà thực hiện dịch vụ của WorldCareVN được mời thực hiện dịch vụ của họ) một không gian làm việc an toàn, sạch sẽ và thoải mái hợp lý, không có các điều kiện gây ra khó khăn cho các Nhà thực hiện dịch vụ của WorldCareVN để thực hiện công việc của họ; (b) cung cấp một không gian làm việc có quyền sử dụng tiện nghi phòng tắm và gần ổ cắm điện và bồn rửa có nước nóng và lạnh; và (c) kiềm chế, và khiến các cá nhân khác có mặt trong gia đình bạn kiềm chế, khỏi bất kỳ lời nói, hành vi hoặc biểu hiện cá nhân nào mà một người trưởng thành và có đầy đủ năng lực dân sự cảm thấy xúc phạm, đe dọa, thù địch, quấy rối, khiếm nhã hoặc lăng mạ khi các Nhà thực hiện dịch vụ của WorldCareVN có mặt. Nếu bạn có vật nuôi, bạn đồng ý nhốt tất cả vật nuôi của bạn trong một căn phòng khác hoặc vào vị trí nuôi nhốt vật nuôi để các Nhà thực hiện dịch vụ của WorldCareVN không bị ảnh hưởng khi làm việc. Nếu bạn có con nhỏ hoặc trẻ em dưới 15 tuổi, bạn đồng ý rằng công việc chăm sóc con nhỏ và trẻ em (tại thời điểm Nhà thực hiện dịch vụ tác nghiệp do người khác không phải bạn hoặc Nhà thực hiện dịch vụ đảm nhận). Trừ trường hợp dịch vụ chăm sóc mẹ và bé hoặc các dịch vụ liên quan đến trẻ em do WorldCareVN cung cấp. Điều này rất quan trọng vì Nhà thực hiện dịch vụ sẽ có thiết bị có thể gây hại cho trẻ và Nhà thực hiện dịch vụ của WorldCareVN đang tập trung vào bạn. Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, bạn đồng ý rằng, trong phạm vi có thể, sẽ không có cá nhân nào khác có mặt trong toàn bộ cuộc hẹn của bạn. Các Nhà thực hiện dịch vụ có quyền chấm dứt hoặc từ chối cung cấp dịch vụ của họ cho bất kỳ ai bất kỳ lúc nào trong trường hợp bạn không hoàn thành trách nhiệm của mình như được quy định trong Phần này hoặc nếu Nhà thực hiện dịch vụ cảm thấy không an toàn hoặc không thoải mái với môi trường làm việc tại nhà.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ;

a. Tạo tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

b. Đăng ký chăm sóc sức khỏe/ chăm sóc sắc đẹp tại nhà

c, Đăng ký khám bệnh

2. Quy trình dành cho đối tác (người bán hàng, nhà cung cấp…);

 

a, Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe tại nhà

3. Quy trình giao nhận vận chuyển:

Do đặc thù là sàn chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắp đẹp/ tư vấn sức khỏe và sắc đẹp trực tuyến, đặt lịch khám bệnh và nên mọi thông tin, kết quả khách hàng/ bệnh nhân sẽ được nhận trực tuyến thông qua ứng dụng. Riêng đối với dịch vụ xét nghiệm tại nhà thì khách hàng thỏa thuận với nhà cung cấp về thời gian lấy mẫu bệnh phẩm tại địa chỉ được yêu cầu thông qua việc chọn thời gian sử dụng dịch vụ.

WorldCareVN yêu cầu đối tác Bác sĩ cùng các Phòng khám; các đối tác thể nhân khi cung cấp thông tin cho WorldCareVN hay đưa tin dịch vụ lên tài khoản của mình phải đưa đầy đủ thông tin theo yêu cầu và đảm bảo chịu trách nhiệm về tính xác thực cho các nội dung này.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng;

Khách hàng có thể theo dõi tình trạng đơn hàng bằng cách truy cập vào mục “Quản lý cá nhân” trên website worldcare.vn, chọn mục con phù hợp với dịch vụ như “Đơn thuốc” hoặc “Dịch vụ” hoặc “lịch hẹn” và nhập mã đơn hàng đã được gửi cho Khách hàng qua email/zalo/viber xác nhận đặt hàng. Sau khi nhập mã đơn hàng và bấm nút “Kiểm tra đơn hàng”, Khách hàng sẽ được chuyển đến trang “Danh mục dịch vụ”. Trong trường hợp Khách hàng muốn hủy đơn hàng, Khách hàng có thể chọn mục “Hủy đơn hàng” trong trang “Danh mục dịch vụ”. Vui lòng lưu ý rằng việc hủy đơn hàng chỉ có thể được thực hiện trước khi Dịch vụ/Sản phẩm được đóng gói và giao cho bên vận chuyển (Nhà bán hàng) hoặc công tác khớp lệnh với Nhà thực hiện dịch vụ (khám chữa bệnh/chăm sóc sức khỏe/làm đẹp) chưa hoàn tất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi trường hợp yêu cầu hủy đơn hàng sau khi Dịch vụ/Sản phẩm đã được giao cho bên vận chuyển hoặc Nhà thực hiện dịch vụ đảm nhận công việc theo yêu cầu của đơn đặt hàng đã tiếp nhận công việc.

Bất kể các quy định nêu trên, WorldCareVN có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của Khách hàng vì bất kỳ lý do gì và vào bất kỳ lúc nào.

Trong trường hợp Đơn hàng được chấp nhận hủy hoặc bị hủy theo toàn quyền quyết định của WorldCareVN và Khách hàng đã thực hiện thanh toán trực tuyến, số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn trả cho Khách hàng theo Chính sách hoàn tiền quy định của WorldCareVN.

  • Chính sách Hủy COVID-19 Bổ sung. 

Ngoài các quyền hủy bỏ được quy định trong chính sách hủy WorldCareVN, bạn nên hủy cuộc hẹn Dịch vụ nếu bạn bị ho, sốt hoặc các triệu chứng khác của COVID-19; bạn phải hủy nếu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Việc hủy dịch vụ có thể làm bất cứ lúc nào trước thời điểm bắt đầu cuộc hẹn mà không bị phạt. WorldCareVN có quyền sửa đổi hoặc cập nhật chính sách hủy bổ sung này bất kỳ lúc nào, bao gồm các đại dịch hoặc bệnh tật khác. 

Cả khách hàng và Nhà thực hiện dịch vụ, Nhà bán hàng cũng nên hiểu rằng việc phải hủy cuộc hẹn theo Chính sách hủy COVID-19 Bổ sung này là trường hợp bất khả kháng. WorldCareVN không thể đảm bảo thay thế cho những lần hủy bỏ đó và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với hoặc liên quan đến bất kỳ cuộc hẹn bị hủy nào hoặc bất kỳ kết quả nào của việc hủy bỏ đó.

Nếu WorldCareVN phát hiện ra rằng bạn, dù là khách hàng hay Nhà thực hiện dịch vụ hoặc Nhà bán hàng, đã lạm dụng chính sách hủy bổ sung này, WorldCareVN có quyền, ngay lập tức, không cần thông báo, và theo quyết định riêng của mình, tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn.

5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi sản phẩm và hoàn tiền 

  • Đối với dịch vụ đặt lịch khám bệnh tại các phòng khám

WorldCareVN chỉ là đơn vị cung cấp nền tảng ứng dụng để xúc tiến dịch vụ giữa khách hàng và đối tác. Do đó chúng tôi không phải là nhà cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trên Ứng dụng, nếu khách hàng sử dụng dịch vụ mà có phát sinh vấn đề cần hủy/ đổi trả và mong muốn hoàn lại phí thì tùy trường hợp chúng tôi sẽ phối hợp, hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp dành cho người tiêu dùng. Tuy nhiên về các điều khoản điều kiện phải tùy theo chính sách của từng phòng khám cũng như thỏa thuận giữa người khám chữa bệnh và phòng khám đó. WorldCareVN chỉ đóng vai trò là đầu mối kết nối thông tin nếu có yêu cầu từ hai phía.

Trong trường hợp khách hàng đặt lịch khám nhưng muốn thay đổi hoặc không có nhu cầu sử dụng dịch vụ nữa, có thể đăng nhập vào tài khoản và chọn phiếu hẹn đã đặt trước đó rồi chọn nút “Hủy” để hủy cuộc hẹn đó. Khách hàng có thể đặt lại phiếu hẹn mới nếu muốn đổi ngày/ giờ khám mới hoặc không nếu khách hàng không còn nhu cầu nữa.

Nếu khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ và cảm thấy dịch vụ cung cấp không chất lượng, không đúng như mô tả trên WorldCareVN, người đặt dịch vụ có thể khiếu nại và yêu cầu bồi hoàn hoặc cung cấp lại dịch vụ theo đúng mô tả. Về trường hợp này WorldCareVN sẽ tùy theo từng trường hợp, lắng nghe chia sẻ của đôi bên để hỗ trợ cho quá trình giải quyết khiếu nại nếu có. Nếu phản ánh là đúng những gì khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ làm việc xác minh lại phía bác sĩ thuộc đối tác phòng khám và yêu cầu bồi hoàn để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Nếu phòng khám đó tái phạm nhiều lần, chúng tôi sẽ có biện pháp cảnh cáo hoặc chấm dứt hợp tác với phía phòng khám để đảm bảo uy tín cho WorldCareVN.

Khi gặp các trường hợp trên hoặc có vấn đề gì cần phản ảnh về chất lượng dịch vụ không đúng mô tả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0912.747.362 để được hỗ trợ thay đổi hoặc hủy đặt lịch khám.

  • Thời gian xử lý

- WorldCareVN sẽ xử lý ngay đưa ra phương án xử lý khi khách hàng gọi điện tới.

- Nếu khách hàng gửi qua Email thì WorldCareVN sẽ gọi lại hay phản hồi lại cho khách hàng.

- Thời gian xử lý chậm nhất là 02 ngày

Lưu ý: Khách hàng nên gọi trực tiếp để được giải quyết nhanh hơn

Thông tin liên hệ và Trung tâm dịch vụ khách hàng:

Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH WORLDCARE VIỆT NAM

Địa chỉ: 224 Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hotline: 0912 747 362

Email: [email protected]

Website: http://worldcare.vn