Trung tâm chăm sóc sức khỏe WorldHealth

Chăm sóc sức khỏe tại nhà

- Chăm sóc sức khỏe tại nhà là một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà WorldHealth có thể được thực hiện ngay tại nhà của bệnh nhân hoặc người bị chấn thương

- Dịch vụ chăm sóc này thường ít tốn kém, thuận tiện và hiệu quả tương đương như được chăm sóc trong bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên môn

Các dịch vụ khác

questions-1