Chữa trị các bệnh lý

Phương châm khám chữa bệnh

Khám và điều trị tốt cho khách hàng trong khả năng và trình độ của mình

Thông tin cơ bản

Chuyên Khoa khám

Địa chỉ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt / Anh

Bằng cấp và chứng chỉ

Quá trình công tác

join-the-medical

booking